Shree Swami Samarth worship – Akkalkot swami Maharaj Prayer containing 51 stanzas.

1st Stanza
Shree GaneshaY namaH. Shree Saraswastai namaH. Shree Guruve namaH. Shree VedPurushaY namaH. Shree DattatreY namaH. Shree SamarthaY nam. Om Name Sadguru PanchaKshara. Pravanrupa Paratpara. Shree Brahmanand Udara. SukhSagara GuruRaya.

2nd Stanza
Jituka matrukancha uchchar. Tituka ase Omkar. Taisa tu vishwa samagra. Vyapuniya asasi.

3rd Stanza
Brahmarupe tuchi shrushti rachasi. Vishnurupe tuchi palsi. Shivrupe tuchi sanharasi. Karuni asasi akarta.

4th Stanza
Je je zale avatar, te swarupey tuzi nirdhar. He awaghe charachar. Vishwa bhar tuchi pai

5th Stanza
Matsyarup tuwa dharuni, shankhasurasi vadhuni, ved didhale aanuni krupa karuni bhaktawari.

6th Stanza
Karmarup tu ghannil. Pathivari dharila mandarchal.Chauda ratne Neermal. Sagaramadhoni Kadheeli.

7th Stanza
Tochi tu warah adbhut. Mardila Hareenyakhya diatya. Dadhewari dharila nishchit. Tuwa dhariyeli swamiya.

8th Stanza
Stambhi pragotoni tu bhagwant. Rakshila pralhad nijbhakta. Veedarila daitya satya. Hiranyakashyapu dweshiya.

9th Stanza
Tochi tu baleecheeya dwari. Ubha asasi adhyapiwari. Tu bhakta kaiwari shreehari. Nanaparee raksheesee dasa.

10th Stanza
Dharuni bramhmanat avatar, tu ekala akangvir. Karunee Kshatriyancha Sanhar, parshuraam vijayi tu.

11th Stanza
Ravne lok ganjile samsta. Mag prakotini seetakant. Ravan marunee NeejadBhut, Ati pratap Davila.

12th Stanza
Tuchi Shrikrushan avatar, dawile gokuli lilachareetra. Vadhuneeya kansa, chanoor. Kauravbhar Neevatile.

13th Stanza
Tuchi pragtoni Akkalkot kshetri, ase swami dattavtari, pragatala kardahivnatuni.

14th Stanza
Udhdharvayas bhaktajanasi, dhareela avatar swachcheshi, vadhaveela maheema kshetrasi, lage jan bhaktamarga.

15th Stanza
Pragotoni jagganathpurisi, aacharya wate lokansi, kari jaijaikasari prembhave poojitase.

16th Stanza
Swami kari chamatkar. Andha brahmanasi kele drushtikaar, disu lagale sakar, kari bhave namasker.

17th Stanza
To nitya sakali uthon, samarthanche kari smaran, hrudayi dhari swamicharan, shudha bhav karoniya.

18th Stanza
Aapanahi baisoni swamimurthypudhe netra lavle dhyanakade, manasi poojan karave, ekagra man karoniya.

19th Stanza
Shudhshodake ghalave snana, lavoni sugandh chandan, karoni ekagra man, suwasik phule arpavi.

20th Stanza
Devoni dhup dip naivaidya, phal tambul dakshina shudhdha, arpave nana khadya naiviadya karne swaminchya.

21st Stanza
Rahoni ubhe swamichya samor, jodoniya donhi kar, mhanawe mukhe swami stotra, naam-mantra shretha pai.

22nd Stanza
Ajanubaahu suhasyavadan, kashyavastra paridhan, swaminche aise karunee dhyan manamaji thasavave.

23rd stanza
Jayajayajee puranpurusha, lokpal sarvesha, ananat bhramanddhisha vedvandha jagadguru.

24th stanza
Sarwakakshi karunalaya, sukhadham neevaseeya, bhakta janansi taravaya, anantrupe natlasi.

25th stanza
Pragtoni mangalvedhyasi, drustant deela basappasi, to lage swami charanashi seva Karen deen neeshi.

26th stanza
Mangalvdhe gavat ek garib Brahman rahat, bhar dupari swami tya Gharat tahan lagli mhanoniya.

27th stanza
Karoni chamatkara kordya veeheeris deele pani phar, panyane bhare veehir Brahman dampatya santushta hoyi.

28th stanza
Aise karoni chamatkar aale akkalkota, khamdobachya devlabhaher mukkam kela ase.

29th stanza
Tethe karonee ek chamatkar, bhaktajanansi daavi bhakti prem, lok aale apaar shree swamichya neekat.

30th stanza
Pahuneeya bhaktajana swami sange upadesh jana, mai-bapanche seveveena daivat nene dusre.

31st stanza
Jaisa shiv aanee gauri tich swarupe hi khari, mhanonee deewas ani ratri seva kara ubhayanchi.

32nd stanza
Maay-baapanche sevehun aanik nahi thor punya. Kokti yaganche shrey purna, yek yeka deevasaprati.

33rd stanza
Pruthvi pradkshina teen pareeyesi, don laksha pradakheena kasheesi , ek namaskar matesi, ituke puny ahoy.

34th stanza
Jo pityachi seva karit, tyas gyan hoy adbhut. Typudhe yeyun bhagwant, ubha tishthat raahe pai.

35th stanza
Matrudev pitru dev neeshcheeti, aisa bole vedshruti, purani mahima neeshchee ti, nahi meeti punyache.

36th stanza
Jo mata-pitayanchi ninda kari, to paramchandal durachari, to padel aghori kalpavari paryant.

37th stanza
Jo matesi neendi  tyasi janmonami bhare vyadhi. Peeta Neendi to trishudhdhi, pishchcha hoy duratma.

38th stanza
Aisa swami updesh karit, bhakta jana naval watat, tehi swami charani lolat, bhavbhakti karoneeya.

39th stanza
Haath jodoneeya lok samasta, manobhave arpit chitta, twanaam chitti sachar, prapta howo aamhasi.

40th stanza
Sarva sakshi karunalaya, sukhdham neevasiya, bhaktajanansi taravaya, ananat rupe natalasi.

41st stanza
Atta ituki prarthana aanavi aapulya mana, krupalochane kari udhdhrana ya bhavsagaratuni.

42nd stanza
Shanti mani sada vaso, vrutha abhimaan naso, sada samadhan vaso, tuzya krupene antari.

43rd stanza
Mhane Ramesh Pundaleek janansi maheema n bolawe mazenee nitya vachinta oovyashi pave sukhshanti.

44th stanza
He ekkwan ovya stotra katha, sakal dainya pale vacheeta, mag ho murkhasi tatwata, vidya hoy apar.

45th stanza
Vandya striya padhati, tyas hoy putra santati, mahapishachcha duri hoti, shree swami krupene.

46th stanza
Paap, tap ani dainya, sarva jawo neerson ihloki soukhya deyun parlok sadhan karkave.

47th stanza
Dustar ha bhavsagar, yache pawavaya pailtir dhara swami charan Bhaktee Bahavane.

48th stanza
Bhavdukhkha hi nirso. Tuzya chintani lakshya vaso. Vrutha Veeshayanchi naso vasana ya manaante.

49th stanza
Shanti mani sada vaso, vruta abhimaan naso, sada samadhan vas, tuzya krupene antari.

50th stanza
Tene vadhel sadbudhdhi, satya satya he trishudhdhi, anubhavachi prasidhdhi, kareetati swami bhakta.

51st stanza
Jaise samarthani vadhawale, aahe yethe kadhile, shravan kara bhavbale, Ramesh Pundalik Maharaj mhanje.

Ramesh Pundalik Maharaj
Shree Vittal Mandir,
Shenga Lane, Ganjbazar,
Ahmadnagar.

© 2009 All rights reserved by Shree Swami Samarth Muth, Panvel. Site Designed & Developed by Rohit Tambe
Marathi Version